Programování pro děti

nebo úplné začátečníky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priklady:scitanilazarus

Druhý program podruhé :-)

aneb sčítání dvou čísel v Lazarusu

Nyní již známe algoritmus, jak sečíst dvě čísla, a vyzkoušeli jsme si to v Snapu, takže si to můžeme ukázat i v Lazarusu.

Spustíme si program Lazarus (ten musíte mít nainstalován do Vašeho operačního systému) a v něm klepneme v menu na položku Projekt a v ní si vybereme Nový projekt….
V dialogovém okně, které nám vyskočilo, si vybereme Program a stiskneme tlačítko Ok.
Lazarus by se nám měl přepnout do Editoru zdrojového textu.

V Pascalu, což je programovací jazyk, ve kterém teď budeme psát, se program píše mezi slova begin a end. \\Pokud budeme potřebovat proměnné, musíme to programu říct před begin a end.

V Pascalu nezáleží na velikosti písmenek, a tak je jedno, jestli budete psát begin, Begin nebo BEGIN, stále je to jenom begin. :-)

Pokud v Pascalu chceme uživateli něco říct = napsat na obrazovku, slouží nám k tomu příkaz write, pro získání odpovědi od uživatele příkaz read, nebo ještě lépe readln, který nám přečte všechno až po klávesu enter.

Jak na to

Nejprve si tedy budeme muset pořídit dvě proměnné. Takže před slovo begin, které nám vývojové prostředí Lazarus vygenerovalo samo, napíšeme slovo var, které znamená chci proměnnou.

Chceme dvě proměnné, ale protože obě budou čísla, můžeme je napsat do jednoho řádku. Takže napíšeme var a,b:integer;, část za dvojtečkou nám říká, jakého typu proměnné budou. V tomto případě jsme napsali integer, což znamená celá čísla. Všimněte si, že na konci řádku je středník (;), ten je tam velice podstatný a musí být na konci každého příkazu.

Takže už máme dvě proměnné a můžeme začít programovat. Přesuneme se za begin a napíšeme write('Zadejte číslo a: ');, tím řekneme uživateli, co po něm chceme. Abychom zjistili, co napsal, přidáme další řádek, na který napíšeme readln(a);. Tím všechno, co uživatel napsal, než stiskl klávesu enter, uložíme do proměnné a.
To samé ještě uděláme pro druhé číslo, a tak připíšeme řádky:
write(''Zadejte číslo b: ');
readln(b);

No a na výpis součtu použijeme opět příkaz write, takže připíšeme ještě řádek write(a+b);

Program spustíme například tak, že stiskneme v menu Spustit možnost Spustit. Nebo prostě stisknete klávesu F9.

Celý program by tedy teď vypadal takto:

var a,b:integer;
begin
 write('Zadejte číslo a: ');
 readln(a);
 write('Zadejte číslo b: ');
 readln(b);
 write(a+b);
end. 

A protože jsme si říkali, že je dobré odpovídat celou větou, co že nám to vyšlo, tak upravíme i náš program. Buď tím, že bychom na konec přidali více write, anebo tím, že je možné mít jeden write a v něm čárkami oddělené, co chceme napsat.

Použijeme druhou možnost, a tak místo write(a+b); napíšeme
write('Součet čísla ',a,' a čísla ',b,' je ',a+b,'.');

Takže teď máme:

var a,b:integer;
begin
 write('Zadejte číslo a: ');
 readln(a);
 write('Zadejte číslo b: ');
 readln(b);
 write('Součet čísla',a,' a čísla ',b,' je ',a+b,'.');
end.

Protože v grafických prostředích (Windows, Gnome, Kde) nám odpověď jenom problikne a program hned skončí, existuje takový programátorský trik - přidat si na konec programu readln; neboli čekej na enter.

Pokud byste program spouštěli přímo v konzoli, tak byste toto zlepšení nepotřebovali.

var a,b:integer;
begin
 write('Zadejte číslo a: ');
 readln(a);
 write('Zadejte číslo b: ');
 readln(b);
 write('Součet čísla',a,' a čísla ',b,' je ',a+b,'.');
 readln;
end.

priklady/scitanilazarus.txt · Poslední úprava: 09. 09. 2013 19:56 autor: Zuzana Kulichová

Nástroje pro stránku